fota

Over de stichting

Euro Polonia werd opgericht in 2010 om migranten te brengen met het idee om hun eigen zwakheden en barrières in het land van verblijf te overwinnen. Om hen te helpen verder te gaan dan hun beperkingen en om anderen te helpen

kinga

Kinderen

Onze taak is om de kinderen te helpen. We helpen bij de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen, want “een hongerig kind denkt niet”! Wil je aansluiten bij de groep, die de zorg dragen voor weeskinderen en gezinnen die nog steeds

emigr

Migratie

Wij helpen mensen, ongeacht hun herkomst, levensstijl of waarden die ze belijden. Het project is gericht op de migranten in Nederland wonen en met aanpassings- en ontwikkelingsproblemen kampen als gevolg van verschillen in taal, cultuur en wetgeving etc. Met speciale

edu

Cultuur

  Literaire kring Het echte doel van deze activiteit is een mogelijkheid te scheppen voor de ontwikkeling van een passie, het gebruik maken van het culturele erfgoed, actieve vrijetijdsbesteding en het bevorderen van een passend gedrag. Het doel wordt gerealiseerd

zzDSC_7911

Educatie

Volwassenen educatie Talenschool Het talencentrum is een weekendschool voor de Nederlandse, Engelse, Spaanse, Franse, Duitse. De nadruk ligt op de communicatie in het dagelijks leven en op het werk. De school bereidt de cursisten voor op de staatsexamens NT2. De

nl1

Evenementen

Conferenties, concerten, film, muziek, poëzie, dansen De multifunctionaliteit van het object biedt mogelijkheden voor de organisatie van verschillende culturele evenementen:   Concerten  poëzie en literatuur Klassieke muziek Dansen Folklore         De interculturele poëzie en muziek zijn het

Onze Sponsors

Onze Partners