Misja

Euro Polonia werd opgericht in 2010 om migranten te brengen met het idee om hun eigen zwakheden en barrières in het land van verblijf te overwinnen. Om hen te helpen verder te gaan dan hun beperkingen en om anderen te helpen op weg naar een geslaagd beroeps-, sociaal-, intellectueel- en spiritueel leven.

De Stichting geeft hulp alle migranten die in Nederland wonen en die aanpassingsproblemen hebben, als gevolg van de taalbarrière, de cultuur en juridische verschillen. Met speciale aandacht aan de kansarmen, werklozen en sociaal buitengeslotenen.

Het doel van de Stichting is het versterken van ontwikkelingspotentieel van de migranten en de verbetering van hun beroeps, sociaal en persoonlijk leven.

Een belangrijk onderdeel van de Stichting is het internationale samenwerkingsverband. Het motto van de internationale activiteiten van de Stichting Euro Polonia is “Europa zonder grenzen”. Het belangrijkste item in het werk is de “samenwerking”. Alle evenementen georganiseerd door de Stichting worden gehouden met deelname van partners, sponsoren en vrijwilligers. De Stichting werkt nauw samen met overheidsinstellingen, landelijke organisaties en de lokale gemeenschap. Regelmatig verbreedt de kring van binnenlandse en buitenlandse partners. De stichting wordt aanbevolen als een culturele partner van internationale projecten.

De Stichting realiseert haar doelen door de volgende activiteiten:

1.Onderhouden van contacten en culturele samenwerking en uitwisseling van tradities.

2.Interculturele integratie en integratie in de gemeenschap.

3.Activiteiten gericht op de vermindering van belemmeringen op de arbeidsmarkt en in de gemeenschap.

4.Het aangaan en onderhouden van contacten met de lokale gemeenschap.

De projecten dienen om barrières tegen te gaan. Het verbinden van verschillende vormen van ondersteuning voor educatie, cultuur en sociale zorg maken het verkrijgen van kennis en vaardigheden mogelijk, die de beroeps- en persoonlijke ontwikkeling in het nieuwe land bevorderen.

Een voorbeeld is het project Stem voor Vrouwen – een tweede kans. Het is gericht op werkloze vrouwen die zich willen ontwikkelen en nieuwe vaardigheden willen verwerven en die inspiratie willen putten uit succesvolle mensen, om hierdoor in eigen kunnen te gaan geloven. Om actief te zijn in een multiculturele samenleving.

Het doel wordt gerealiseerd door het organiseren van scholing (computer en taal cursussen), workshops en door kaders te scheppen voor contact en uitwisseling van ervaringen.

De Stichting organiseert trainingen en vele niet formele educatieve programma’s en projecten voor migranten, die gericht zijn op een vriendelijke integratie en het bewerkstelligen van een snelle zelfstandigheid in het land van verblijf.