PCSK – Polskie Centrum Społeczno Kulturalne

PCSK – Polskie Centrum Społeczno Kulturalne

PCSK jest siedzibą Fundacji Euro Polonia. Celem PCSK jest wzmocnienie potencjału rozwojowego Polonii holenderskiej i poprawa jakości życia zawodowego, społecznego i osobistego. Centrum Polonijne,Polski Dom Kultury,stwarza możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego i samorealizacji w różnych dziedzinach sztuki i edukacji kulturalnej. Proponuje zajęcia artystyczne