Gospodpcsk1arzem Centrum Polonijnego jest Fundacja Euro Polonia, która powstała w roku 2010, aby skupiać Polonię holenderską wokół idei przełamywania własnych słabości i barier w nowym kraju zamieszkania, wychodzenia poza ograniczenia i pomocy w dojściu do miejsca, w którym będą czuli się spełnieni zawodowo, towarzysko, intelektualnie i duchowo.

Od 2014 roku Fundacja dysponuje lokalem o nazwie „ Centrum Polonijne “ – Polskie Centrum Społeczno-Kulturalne. Centrum Polonijne to prawdziwy Polski Dom Kultury w Amsterdamie, który stwarza możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego i samorealizacji w różnych formach i dziedzinach sztuki i edukacji kulturalnej. Proponuje zajęcia artystyczne i hobbystyczne, koncerty, spektakle, wystawy. Pracują w nim zespoły taneczne i wokalne. Centrum Polonijne realizuje inicjatywy kulturalno-społeczne, współpracując z organizacjami polonijnymi i ze społecznością lokalną.

Więcej o Centrum Polonijnym tutaj.