Od 2014 roku siedziba Fundacji Euro Polonia dysponuje lokalem o nazwie „Centrum Polonijne“ – Polskie Centrum Społeczno-Kulturalne.

projektyfundCentrum Polonijne to siedziba prawdziwego polskiego Domu Kultury, który stwarza możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego i samorealizacji w różnych formach i dziedzinach sztuki i edukacji kulturalnej. Proponuje zajęcia artystyczne i hobbystyczne, koncerty, spektakle, wystawy.Pracują w nim zespoły taneczne i wokalne.

 

Centrum Realizuje inicjatywy kulturalno-społeczne, współpracując z organizacjami polonijnymi i ze społecznością lokalną.

Więcej: http://centrumpolonijne.eu

Możliwy jest wynajem lokalu. Po szczegóły odsyłamy na stronę: Wynajem Lokalu,

a także zapraszamy do zapoznania się z ulotką:

Wynajem lokalu