Z polską kulturą przez Europę

edu

Za najważniejsze efekty uczestnictwa w kulturze, warunkujące społeczny rozwój, uznaje się kształtowanie osobowości człowieka, jego sfery wartości: twórczych uzdolnień, wrażliwości i wyobraźni, a także etyki. Kultura umożliwia identyfikację ze wspólnotą, regionem, narodem, generacją, jest spoiwem więzi społecznych. Kultura buduje więc kapitał ludzki, społeczność otwartą na zmiany, kreatywną, tolerancyjną, warunkującą sukces gospodarczy, o którym przesądza potencjał społeczny. Kultura jest dobrem szczególnego rodzaju, ponadjednostkowym i ponadczasowym, przynoszącym pożytek ogółowi.

W ramach tego projektu powstało Centrum Polonijne PCSK, w dosłownym tego słowa znaczeniu „Polski Dom Kultury”. Podstawowym celem działalności „Domu Kultury” jest tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.

Do podstawowych zadań PCSK należy edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych słuchaczy, wychowanie przez sztukę, a także tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz pobudzanie zainteresowania wiedzą, sztuką i folklorem.

Przykladem jest coroczny udzial w gminnym festynie „Strandwalfestival” Rijswijk ZH, o którym więcej mogą Państwo przeczytać w zakładce „projekty”.

Projekt ”Skrzyżowanie kultur i języków”

cms_visual_3_jpg_850x180

Powodem powstania projektu jest zjawisko postrzegania kultury migracyjnej w większości krajów współczesnej Europy, jako małowartościowej wobec dominujących kultur narodowych. Projekt ”Skrzyżowanie kultur i języków” to nasz cel, poprzez który chcemy uświadomić, że kultura powstaje właśnie dzięki różnorodności i wielości języków, a kultura migracyjna jest niesłychanie wartościowa. Migracja jest częścią historii Europy i ważne jest, by każdy Europejczyk mógł świadomie w niej uczestniczyć w kraju zamieszkania.

Interkulturowa sztuka jest dowodem na to, że podejście wielokulturowe jest podstawą do dialogu międzykulturowego, który jest tak potrzebny do rozumienia kultury własnej jak i innych.

Celem projektu jest integracja międzykulturowa, integracja ze społeczeństwem, kształtowanie nawyku akceptacji diaspory w kraju zamieszkania. Skrzyżowanie kultur i języków to zaproszenie do wspólnego działania, organizowania wspólnych projektów kulturalnych i poznawania siebie nawzajem. To sposób na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi muzyki wielokulturowej, która integruje społeczność wielokulturową.

Izba Regionalna

Zrodził się pomysł, aby w Centrum Polonijnym stworzyć izbę regionalną pod hasłem „‚Chcesz poznać Polskę — poznaj jej pracę i twórczość”.  Aktualnie gromadzimy eksponaty i pamiątki historyczne związane z rożnymi  regionami Polski i Holandii. 41-150x150

5-150x150 Izba Regionalna będzie stanowić żywe muzeum kultury ludowej. Izba Regionalna prowadzona będzie przez Zarząd Fundacji, będzie posiadać bogaty zbiór narzędzi pracy i przedmiotów codziennego użytku, jakimi posługiwali się nasi przodkowie. Do obejrzenia będą stroje ludowe, oprócz tego podziwiać można będzie również sztukę rękodzieła ludowego: haftowane i wyszywane makatki, narzuty, serwetki.

Zapewniamy Państwa, że zwiedzanie Izby Regionalnej będzie bardzo ciekawą lekcją historii, natomiast wspomnienia z tej wizyty na długo pozostaną w Państwa pamięci.

5-150x15055         6-98x150         21-135x150      31-135x150