pomoc dla Polaków w Holandii

Opieka nad Polonią

Pomagamy ludziom bez względu na ich pochodzenie, styl życia bądź wartości jakie wyznają. 

Pomoc dla Polaków w Holandii borykających się z problemami adaptacyjnymi i rozwojowymi, wynikającymi z różnic językowych, kulturowych, prawnych, itp., ze szczególnym uwzględnieniem osób w niekorzystnej sytuacji (np. nowo przybyłych lub dotkniętych wypadkami losowymi), a także osoby wykluczone społecznie.

Opieka nad Polonią

Cel projektu osiągamy poprzez działania ukierunkowane na likwidację i zmniejszenie barier ograniczających sprawne funkcjonowanie na rynku pracy i w społeczeństwie.

Skupiamy się głównie na:

  • zapoznaniu z przepisami prawa i zasadami dot. pracy i życia w Holandii;
  • rozwijaniu umiejętności praktycznych, ułatwiających realizację planów zawodowych i osobistych;
  • pośrednictwu w kontaktach z instytucjami (urzędy pracy, gmin, skarbowe, firmy ubezpieczeniowe, itp.);
  • poradach prawnych, wsparciu językowym, a także oferujemy usługi prawnika;
  • pomoc w wypadkach losowych, uzyskaniu zasiłku chorobowego, kontaktach ze szpitalami, itp.

Szczególną opieka objęte są matki samotnie wychowujące dzieci oraz rodziny z chorymi dziećmi.

Porady dla rodzin:

Informacje dla polskich obywateli o obowiązującym prawie w NL w kwestii opieki nad małoletnimi.

Rozwody i rozstania doprowadzają rodziny do utraty dzieci, planujesz rozwód zgloś się do nas, by twoje dzieci na tym nie ucierpialy.

Nieznajomosć  przepisów w Holandii doprowadza do tragedii rodzinnych.

W przypadku kiedy porozumienie między rodzicami nie jest możliwe lub kiedy jedno z rodziców uniemożliwia drugiemu udział w istotnych dla dziecka decyzjach, taki spór może zostać rozstrzygnięty przez sąd rodzinny.

Wspieramy Polaków, którzy skarżą się na samotność i dyskryminację. Samotność u migrantów jest zjawiskiem złożonym i wieloaspektowym, przy czym wiedza na jego temat jest nadal niewielka, zwłaszcza w zakresie możliwości podejmowanych działań w kierunku umożliwiania kontaktów w języku polskim, a także kontaktu z rodzinami pozostawionymi w kraju.Samodzielnego nawiązywania i utrzymywania stabilnych stosunków interpersonalnych oraz zaspokojenie ich potrzeb psychicznych.

Działania realizowane są przez personel Fundacji i Wolontariuszy, przy wsparciu osób i instytucji współpracujących, mających długoletnie doświadczenie w tego typu aktywności.

Przy Fundacji działa Klub „Moja Polonia” Uwaga! od marca 2020 klub nieczynny.