Wolontariusze

Wśród nas jest wiele ludzi wrażliwych społecznie, którzy chętnie i bezinteresownie wspierają Fundacje i pomagaja innym.

Wolontariusze angażują się w programy naszej Fundacji i w wiele innych inicjatyw społecznych. Fundacja istnieje tylko i wyłącznie dzięki Wolontariuszom i Sponsorom.

Cieszymy się, że nasza Fundacja ma takie wsparcie i może skutecznie łączyć dobre chęci wolontariuszy z tymi, którzy potrzebują wsparcia i pomocy.

Dołącz do nas,potrzebujemy Twojej pomocy!

  Imię:
  Nazwisko:
  Ulica:
  Nr domu:
  Kod pocztowy:
  Miasto:
  Państwo:
  Numer kontaktowy:
  Aktualny e-mail:

  Akceptuję poniższe oświadczenie.

  Wypełniając niniejszą deklarację (formularz) oświadczam, iż wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Fundacji Euro Polonia. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo wglądu i ich poprawiania.