Wolontariusze

Wśród nas jest wiele ludzi wrażliwych społecznie, którzy chętnie i bezinteresownie wspierają Fundacje i pomagaja innym.

Wolontariusze angażują się w programy naszej Fundacji i w wiele innych inicjatyw społecznych. Fundacja istnieje tylko i wyłącznie dzięki Wolontariuszom i Sponsorom.

Cieszymy się, że nasza Fundacja ma takie wsparcie i może skutecznie łączyć dobre chęci wolontariuszy z tymi, którzy potrzebują wsparcia i pomocy.

Dołącz do nas,potrzebujemy Twojej pomocy!

Imię:
Nazwisko:
Ulica:
Nr domu:
Kod pocztowy:
Miasto:
Państwo:
Numer kontaktowy:
Aktualny e-mail:

Akceptuję poniższe oświadczenie.

Wypełniając niniejszą deklarację (formularz) oświadczam, iż wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Fundacji Euro Polonia. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo wglądu i ich poprawiania.