Partnerschap Projecten

edi-logo-2-Logo-Edukacja-dla-integracji

OVER HET PROJECT-NL   2013-2015

Het project ” Vermenigvuldigen door delen” – Onderwijs voor integratie ” ( EDI ) wordt medegefinancierd door de Europese Unie in het kader van het programma Een leven lang leren (Lifelong Learning Programme – LLP ), een actie van Partnerschap Projecten Grundtvig.

Uitgevoerd door partnerorganisaties uit 9 landen van de Europese Unie ( dat is waarschijnlijk het grootste project dat momenteel in het kader van het Leven Lang Leren Programma wordt uitgevoerd), heeft het project tot doel de effectiviteit van niet-formele volwasseneneducatie in het kader van Europese integratie op lokaal niveau te verhogen: door de gewone mensen in alledaagse situaties, op de werkplek en bij niet-werkgerelateerde activiteiten.
Het gaat over het elimineren van de negatieve houding en gedrag ten opzichte van andere soorten minderheden en kansarme groepen, het doorbreken van stereotypen en vooroordelen en het bevorderen van gedrag gebaseerd op wederzijds begrip, acceptatie en respect voor verschillen alsook erkenning van het recht van zelf – identiteit die leiden tot een samenleving gebaseerd op wederzijds respect. Het project zal dan ook helpen om de belangrijke en veel voorkomende problemen, die zich voordoen met wisselende intensiteit in heel Europa, in alle leeftijdsgroepen en op alle terreinen van het leven te verminderen; problemen die voortkomen uit een lage publieke bewustzijn, onwetendheid en onvoldoende kennis van burgerschapsvorming.
De doelstellingen van het project zullen worden gerealiseerd door het delen door de partners van eigen ervaringen en de beste praktijken, samenwerking bij het ​​creëren van nieuwe oplossingen en de implementatie hiervan in hun eigen onderwijspraktijk, waardoor de voordelen zich vermenigvuldigen. Hiertoe dienen bezoeken aan partners, seminars, workshops en discussies alsook gezamenlijke voorbereiding en deelname aan educatieve evenementen en sociale/integratie evenementen, evenals de samenwerking met de lokale overheden en media.
Het verloop en de resultaten van het werk zullen worden vastgelegd en verspreid in de vorm van tentoonstellingen van foto’s en video’s, blogs, website en een profiel van het project op Facebook, en de publicatie van de “Integratie lessen”, die de beste praktijk ervaringen verzamelt alsook een beschrijving van methoden en onderwijsvormen, methodologische richtlijnen en praktisch advies voor de toekomstige gebruikers.
DOELSTELLINGEN

De algemene doelstelling van het project is om de effectiviteit van de partnerorganisaties te verhogen in negen landen van de Europese Unie op het gebied van volwasseneneducatie ter bevordering van Europese integratie op lokaal niveau: het vooroordelen tegenwerken, het doorbreken van stereotypen, het elimineren van vreemdelingenhaat en het promoten van vriendelijke integratie van minderheden in de lokale maatschappij, op basis van wederzijds respect, begrip voor verschillen en samenwerking.

Dit zal worden bereikt door de uitvoering van de som van de specifieke doelstellingen:

 • Verbeteren en verrijken van de tools en de methodologie op het gebied van integratie van lokale gemeenschappen met nieuwe vormen en methoden van het onderwijs – het uitbreiden en diversificatie van het onderwijsaanbod van de negen partnerorganisaties;
 • Meer kennis, verandering van bewustwording en houding van lerende volwassenen in het kader van omgaan met uitsluiting en de samenwerking met groepen die gevoelig zijn voor uitsluiting;
 • Het ontwikkelen van een set van lesmateriaal en methodologische richtlijnen voor volwassenenonderwijs op het gebied van integratie van lokale gemeenschappen, met daarbij beschrijvingen van voorbeelden van goede praktijken;
 • Het ontwikkelen en testen van een formule voor een effectieve samenwerking (met inbegrip van de regels en vormen van communicatie) voor de uitwisseling van ervaringen en kennis tussen de partners;
 • Het aangaan van een samenwerking met de autoriteiten en lokale media in de ontwikkeling van een positief imago en het populariseren van het thema van het project en zijn financieringsbronnen.

ACTIE

Het project zal worden gericht op de niet-formele volwasseneneducatie op het gebied van de Europese integratie op lokaal niveau, uitgevoerd door burgers in alledaagse situaties. Het gaat over het vormgeven van een houding van openheid om stereotypen te doorbreken, de bereidheid om de verschillen te begrijpen, vriendelijke co-existentie en samenwerking op basis van wederzijds respect.

De activiteiten van het project zullen onder andere omvatten:

 • Ontmoetingen van partners, het houden van seminars en workshops voor alle betrokkenen in het project en hun leerlingen;
 • Bezoeken aan partnerorganisaties door personeel en lerende volwassenen die deelnemen aan het project;
 • Uitwisseling van ervaringen met behulp van passende middelen, met inbegrip van informatie -en communicatietechnologieën (websites  e – mail, video – conferenties, Skype, sociale netwerken, netwerk- schijf);
 • Organiseren van en deelnemen aan evenementen en gebeurtenissen (conferenties, festijnen, festivals, reizen, lezingen, enz.);
 • Maken van films en foto’s met betrekking tot het onderwerp van het project;
 • Organisatie van tentoonstellingen, de ontwikkeling, publicatie en verspreiding van materialen en documenten met betrekking tot de activiteiten in het kader van de samenwerking;
 • Verspreiding van ervaringen en effecten van het project;

 

PARTNERS

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking van niet – gouvernementele organisaties uit 9 landen van de Europese Unie:

 1. Vereniging ” Integratie ” in Suwalki – Polen;
 2. Stichting Euro Polonia – Nederland;
 3. Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur e.V. (Vereniging van Vrouwen in de economie en cultuur ) – Duitsland;
 4. Místní skupina Polského Kulturne – osvětového svazu v Jablunkov ( Plaatselijk filiaal van de Poolse Culturele en Educatieve Vereniging in Jablunkov ) – Tsjechië;
 5. Polska Riksförbundet i Sverige ( Vereniging van Poolse Organisaties in Zweden ) – Zweden;
 6. Enosi ton Polonon stin Ellada – Prigkipas Mieszko (Vereniging van Polen in Griekenland ” Prins Mieszko ” ) – Griekenland;
 7. Biedriba ” Landgenoten ” ( Society ” Landgenoten ” ) – Letland;
 8. Viešoji įstaiga Vilniaus trečiojo amžiaus universitetas (Universiteit van de Derde Leeftijd in Vilnius, Litouwen ) – Litouwen;
 9. Florek & Entertainment (Vereniging Florek & Entertainment) – Frankrijk.