XIII ŚWIATOWE ZIMOWE
IGRZYSKA POLONIJNE

KRYNICA-ZDRÓJ 2018
STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA”

http://www.igrzyskazimowe.wspolnotapolska.org.pl/2018/promocja.php