Dzieci 

Naszym zadaniem jest niesienie pomocy dzieciom. Pomagamy w rozwoju osobistym dzieci. Ochrona praw dziecka,opieka nad dziećmi.

kinga

„Polskie dzieci,to nasze dzieci”

ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ.

Razem jesteśmy w stanie zdążyć z pomocą.

Czym zajmuje się Funfacja:

-pomoc w odzyskaniu polskich dzieci,

-zapobieganie /uchronienie przed odebraniem,

-ochrona prawa dziecka do kontaktu z rodzicami w jezyku ojczystym,

-.pomoc rodzinom w sporze z urzednikami w opiece nad dzieckiem.

– współpraca z holenderskimi organami ds. opieki nad dziećmi (Jeugdzorg)

Szczególną opieka objęte są matki samotnie wychowujące dzieci.

Opieka nad Polonią

  • Podejmowanie działań w interesie Polaków przebywających za granicą
  • Pomoc w wypadkach losowych, uzyskaniu zasiłku chorobowego, kontaktach ze szpitalami, itp.
  • Pośrednictwo w kontaktach z instytucjami (urzędy: pracy, gmin, skarbowe, firmy ubezpieczeniowe, itp.);
  • Ochrona praw osób polskiego pochodzenia oraz opieka nad nową migracją
  • Rozwijanie umiejętności praktycznych ułatwiających realizację planów zawodowych i osobistych;

Polskie dzieci to nasze dzieci

  • Ochrona praw dziecka
  • Pomoc dla rodzin
  • Pomoc finansowa i rzeczowa
  • Akcje świąteczne

  Centrum Pomocy  Rodzinie.

 1.Kompleksowa pomoc dla Polskich Rodzin i samotnych rodziców,matek/ojców

2.Pomoc w odzyskaniu polskich dzieci,

2.Zapobieganie /uchronienie przed zabraniem,waparcie w powrotach do kraju, w Polsce kontakt z MOPS i PCPR

3.Ochrona prawa dziecka do kontaktu z rodzicami w jezyku ojczystym,

4.Pomoc rodzinom w sporze z urzednikami w opiece nad dzieckiem.

  1. Wspieranie środowisk polskich,oraz kształtowanie postaw obywatelskich.

Jak działamy

Natychmiastowa interwencja,kontakt telefoniczny z rodzina oraz z daną instytucją.

Po zgłoszeniu do nas sprawy odebrania dziecka/dzieci(i nie tylko w tej kwestii)prosimy o dane osobowe i opis sytuacji w jakie dziecko zostało zabrane. Zapraszamy rodzine na spotkanie lub umawiamy się na telefon. Po zapoznaniu się ze problemem, podejmujemy natychmiastowe profesjonalne  działania.Analizujemy wszystkie okoliczności sprawy oraz dokumenty związane ze sprawą, staramy się też zapewniać pomoc socjalną i psychplogiczną rodzinie.Od tego momentu bierzemy problem w swoje ręce.

1.Umawiamy się na spotkanie z kuratorem/opiekunem rodziny.

2.Wspólnie omawiamy problem i żądania ze strony  kuratora.

3.żądamy niezbędnych informacji i wyjaśnień okoliczności w jakiej dziecko zostało zabrane.

4.Pouczamy rodziców jak mają się zachowywać na spotkaniu z kuratorem i przy odwiedzinach z dzieckiem.

5.Bierzemy udział w każdym spotkaniu i jesteśmy obecniobecni przy widzeniach z dzieckiem.(też jako tłumacz)

6.Piszemy raporty do sądu

7.Mamy kontakt z adwokatem,wspólnie omawiamy strategie odzyskania dziecka.

8.Tłumaczymy pisma z sądu i od JB

Z 7-letnim doświadczeniem udaje nam się już na dużą skale uchronić rodzine przed zabraniem jej dziecka,informujemy rodzine o systemie,prawie  i zasadach wychowywania dzieci w Holandii.

Porady dla rodzin:

Informacje dla polskich obywateli o obowiązującym prawie w NL w kwestii opieki nad małoletnimi.

Rozwody i rozstania doprowadzają rodziny do utraty dzieci, planujesz rozwód zgloś się do nas, by twoje dzieci na tym nie ucierpialy.

Nieznajomosć  przepisów w Holandii doprowadza do tragedii rodzinnych.

W przypadku kiedy porozumienie między rodzicami nie jest możliwe lub kiedy jedno z rodziców uniemożliwia drugiemu udział w istotnych dla dziecka decyzjach, taki spór może zostać rozstrzygnięty przez sąd rodzinny.

Prawa dziecka          https://brpd.gov.pl/prawa-dziecka

Ratyfikując Konwencję o Prawach Dziecka, państwo i dorośli zobowiązali się do uznania dobra dziecka za najwyższy cel w traktowaniu człowieka – dziecka. Zobowiązali się również do przygotowanie dziecka do dorosłego życia i ochrony dziecka przed wszelkiego rodzaju przemocą (niewolnictwem, handlem ludźmi, wykorzystywaniem seksualnym, pracą przymusową, udziałem w działaniach zbrojnych).

ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ

Przekaż Darowiznę. Zaangażuj się w pomoc charytatywną.
Za każdą pomoc w imieniu polskich dzieci w Europie  jesteśmy bardzo wdzięczni.
Razem jesteśmy w stanie zdążyć z pomocą – Dziękujemy!

Jeśli możesz wesprzeć naszych podopiecznych, zrób to teraz.

Dokonaj przelewu na konto Fundacji z dopiskiem  dzieci – zdążyć z pomocą

ABN AMRO bank te Amsterdam/Holandia

IBAN: NL71ABNA0528949594

Kontakt i nifo.

e-mail:  info@europolonia.nl

Tel.0031(0)633935525

Działaj razem z nami.

Zostań Wolontariuszem.

Wolontariat uczy wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

Działając jako wolontariusz zaczynasz być bardziej wrażliwym na potrzeby innych.

Spełniając marzenia podopiecznych fundacji zobaczysz ogromną radość dzieci, która da Ci ogromną dawkę energii do działania i poczujesz, że Twoja działalność ma sens.