Rys historyczny

Fundacja Euro Polonia, powstała w roku 2010, jest organizacją non-profit opierającą się na pracy wolontariuszy.

Powstała w celu niesienia pomocy Polakom poza granicami Polski,

W szczególniści realizujemy dwa ważne projekty:  „Opieka nad Polonią” i „Dzieci”

Opieka nad Polonią-pomoc dla Polaków w Holandii, borykających się z problemami adaptacyjnymi i rozwojowymi.

W projekcie „Dzieci” chronimy  prawa  dziecka, pomagamy w odzyskaniu polskich dzieci, zapobiegamy  /uchroniamy przed odebraniem dziecka,ochronimy  prawa dziecka do kontaktu z rodzicami w jezyku ojczystym, pomamy rodzinom w sporze z urzednikami w opiece nad dzieckiem,współpracujemy z holenderskimi organami ds. opieki nad nieletnimi

Kompleksowa  pomoc dla polskich rodzin, szczególnie matek samotnie wychowujące dzieci.

Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym  Holandii i jako jedyna polska fundacja jesteśmy stałym uczestnikiem na Międzynarodowym Festiwalu Kultury w Rijswijku, na którym promujemy Polskę, jej kulturę i tradycje.

Fundacja prowadzi działalność na rzecz wielowymiarowego wsparcia polskiego środowiska, kultywowania polskiej kultury, podtrzymywania polskich tradycji i dbania o dobry wizerunek naszej Ojczyzny, podtrzymywanie tożsamości oraz postaw patriotycznych i społecznych, zwłaszcza młodych Polaków mieszkających w Holandii.

Służy wzmocnieniu pozycji  potencjału rozwojowego, aktywności oraz efektywności funkcjonowania Polaków w Holandii.

Nasze  działania ukierunkowane są  na likwidację i/lub zmniejszenie wykluczenia społecznego oraz barier ograniczających sprawne funkcjonowanie na rynku pracy jak i  w społeczeństwie, korzystanie z należnych praw, przywilejów i świadczeń.

Działalność fundacji możliwa jest tylko i wyłącznie dzięki ofiarności ludzi wrażliwych na los drugiego człowieka.

Misja

Misja fundacji

Misję Fundacji definiuje nazwa „Euro Polonia”, a jej działalność dotyczy przede wszystkim pracy nad skupianiem Polonii wokół idei przełamywania własnych słabości i barier w kraju zamieszkania, wychodzenia poza własne ograniczenia i pomocy innym w dojściu do miejsca, w którym będą czuli się spełnieni zawodowo, towarzysko, intelektualnie i duchowo.

Cele

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

Realizację autorskich projektów:

 • Opieka nad Polonią
 • Dzieci-Polskie dzieci to nasze dzieci
 • Z polską kulturą przez Europę
 • Edukacja dla dorosłych
 • Punkt informacyjno-doradczy

Opieka nad Polonią

 • Podejmowanie działań w interesie Polaków przebywających za granicą
 • Pomoc w wypadkach losowych, uzyskaniu zasiłku chorobowego, kontaktach ze szpitalami, itp.
 • Pośrednictwo w kontaktach z instytucjami (urzędy: pracy, gmin, skarbowe, firmy ubezpieczeniowe, itp.);
 • Ochrona praw osób polskiego pochodzenia oraz opieka nad nową migracją
 • Rozwijanie umiejętności praktycznych ułatwiających realizację planów zawodowych i osobistych;

Polskie dzieci to nasze dzieci

 • Ochrona praw dziecka
 • Pomoc dla rodzin
 • Pomoc finansowa i rzeczowa
 • Akcje świąteczne

Z polską kulturą przez Europę

 • Promocja Polski w Holandii
 • Promocja polskiej kultury
 • Podtrzymywanie polskich tradycji
 • Rozwijanie kontaktów i współpracy kulturalnej w Europie

Edukacja dla dorosłych

 • Szkoła jezykowa
 • Szkolenia zawodowe
 • Nauka tańca
 • Szkoła Zdrowego Życia
 • Warsztaty rozwoju osobistego

Punkt informacyjno-doradczyPunkt praktycznej pomocy

 • Porady prawne, prawnik i wsparcie językowe,
 • Punkt opieki nad matkami samotnie wychowującymi dzieci;
 • Punkt pomocy dla bezrobotnych

Cele realizujemy również poprzez:

 1. Inspirowanie i upowszechnianie postaw artystycznych i edukacyjnych oraz tworzenie warunków dla ich społeczno-kulturalnego oddziaływania.
 2. Organizację spotkań, kursów, szkoleń, projektów, warsztatów, wystaw, wernisaży, koncertów, konferencji, festiwali i imprez kulturalnych, a także działań edukacyjnych w Holandii.
 3. Organizację przedsięwzięć kulturalnych integrujących różne dziedziny szeroko rozumianej kultury.
 4. Rozwijanie kontaktów i współpracy kulturalnej i artystycznej pomiędzy Organizacjami Polonijnymi w Europie.
 5. Inne działania zmierzające do realizacji celów statutowych.

Działania

 • Porady prawne
 • Pomoc w odzyskaniu dziecka/dzieci
 • Promocja Polski i polskiej kultury
 • Integracja w kraju zamieszkania
 • Edukacja dla dorosłych
 • Wspieranie nowatorskich inicjatyw podnoszących jakość życia i przeciwdziałających wykluczeniom oraz realizowanie programów kulturalnych i edukacyjnych.

Działania Fundacji Euro Polonia prowadzone są z wielkim osobistym zaangażowaniem liderów Fundacji i współpracowników. Obecna w nich od początku istnienia Fundacji umiejętność z indywidualizowanego doboru, wplecenie go w wartościowy kontekst owocują zarówno popularnością wśród Polonii, jak i w lokalnym środowisku.

Ważnym elementem działań Fundacji jest  współpraca z miejscowymi urzędami, międzynarodowa współpraca partnerska (z Organizacjami Polonijnymi w Europie). Mottem międzynarodowych działań Fundacji Euro Polonia są słowa „Europa bez granic”. Najważniejszym wyrazem w pracy Euro Polonii jest „kooperacja”. Wszystkie organizowane przez Fundację wydarzenia odbywają się z udziałem Partnerów, Sponsorów, Wolontariuszy. Fundacja intensywnie współpracuje z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi. Regularnie poszerza grono partnerów krajowych i zagranicznych. Jest polecana jako partner kulturalnych projektów międzynarodowych, zwłaszcza w obszarze działań Polsko – Holenderskich.

Nasze atuty to:

 • Bardzo dobry kontakt ze środowiskiem lokalnym i polonijnym
 • Otwartość na nowe trendy artystyczne i intelektualne
 • Otwartość na międzynarodową współpracę

Budowane projekty odpowiadają na pytania natury moralnej, społecznej i kulturowej.

Dzięki otwartości, wrażliwości ludzi dobrej woli, jesteśmy w stanie pomagać każdemu kto pomocy potrzebuje.