„Z Polską Kulturą przez Europę”

W szerokim stopniu realizujemy cele projektu poprzez kultywowanie polskiej kultury poza granicami naszego kraju.

Od roku 2012 występujemy na scenie międzynarodowej. Każdego roku w drugi weekend września Gmina Rijswijk organizuje trzydniowy Festiwal. Już stało się tradycją, że jesteśmy wkomponowani w jego program.

Celem udziału na międzynarodowym podium jest integracja kulturalna, promowanie polskiej kultury i promocja Polski. Chcemy uwydatnić ważkość integracji kulturalnej jako części integracji społecznej, między innymi poprzez tworzenie możliwości rozwoju dla młodych talentów i udział Polonii w imprezach masowych. Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się do przybliżenia naszego bogactwa kulturowego mieszkańcom Holandii. Mają bowiem oni okazję poznać bogactwo tradycyjnej kuchni polskiej, stroje regionalne oraz śpiewąjącą Polonię.

europolonia

 

strandwal

Koncert muzyki klasycznej połączony z folklorem

Artyści:

Sławomira Olszamowskiego- Kompozytor, pianista i pedagog, urodzony 26 lipca 1953 we Wrocławiu. Jest laureatem konkursów kompozytorskich: II nagrody za Muzykę koncertującą 'Oczekiwanie’ na trio stroikowe i kwartet smyczkowy (1984) na Konkursie Młodych Kompozytorów w Warszawie oraz III nagrody za Bułgarską Fantazję na perkusję solo i orkiestrę (2004) na Konkursie Kompozytorskim „Perkussion in 7/8 2004” w Płowdiw w Bułgarii. Ponadto w 2003 film Goldgarten w reżyserii Saschy Bruhn z jego muzyką zdobył główną nagrodę na Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Berlinie.

Ewa Pepper – Skrzypaczka, mgr stosunków międzynarodowych. Na międzynarodowej scenie muzycznej Ewa jako skrzypaczka jest aktywna od ponad dekady. Występowała jako solistka na różnorakich eventach unijnych. Obecnie Ewa pracuje nad różnymi projektami. Jest członkiem holenderskiego zespołu Cat Green Eye, a także nawiązała współpracę z holenderskim producentem muzycznym – Wavecandy. Gościnnie improwizuje w programie Cheeky Monday Radio, który transmitowany jest na żywo w internetowym radiu SUB FM.

 

Folklor

Pieśni góralskie w wykonaniu:

Janiny Sikon i Anny Klus,

Janina Sikon – Moje uczestnictwo w śpiewaniu zaczęło się od dziecka, śpiewałam w chórze kościelnym, w latach osiemdziesiątych zdobyłam drugie miejsce na festiwalu „Folkloru ziem górskich” w Zakopanem. Obecnie jestem solistką w Fundacji EuroPolonia.

Utwory:

 1. Hej Janicku siwy włos
 2. Idzie dysc
 3. Zmiana wiatru

 

Zespół Anker Dreams – zespół złożony z trojga przyjaciół z Antwerpii w Belgii.

Zespół działa na terenie Belgii oraz Holandii, gdzie występuje regularnie na różnego rodzaju imprezach. Anker Dreams wykonuje muzykę o tematyce szantowej oraz poezje spiewaną. W Rijswijk wystąpimy w dynamicznej i żywej odsłonie szantowej. Zagramy standardy szantowe we własnej aranżacji, jak i swoje kompozycje.

Utwory:

 1. Bałtyckie Morze
 2. Do Przyjaciela
 3. Jasnowłosa
 4. 24 lutego
 5. Tęsknota
 6. Morskie opowieści
 7. Anioł i Diabeł
 8. Pożegnanie Liverpoolu

Bartosz Ziajlo, gitarzysta, wokalista, frontman i założyciel zespołu szantowego Anker. Pochodzi z Warmii i Mazur – Gorowo Iławeckie

Wiktoria Krawczyk – uczennica w Kunsthumaniora Antwerpen – kierunek skrzypce. Pochodzi z Krakowa.

Michal Bandurski – gitara basowa, drugi vocal. Pochodzi z Warmii i Mazur – Nidzica

 

Szczegółowy program można zobaczyć w linku poniżej:

http://www.strandwalfestival.nl/programma/zaterdagmiddag/

 

„Mnożenie przez Dzielenie – Edukacja dla Integracji” (realizowany w latach 2013 – 2015)

edi logo 2-Logo Edukacja dla integracji

Projekt „Mnożenie przez Dzielenie – Edukacja dla Integracji” (EDI) współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme – LLP), akcja: Projekty Partnerskie Grundtviga.

Wdrażany przez organizacje partnerskie z 9 krajów Unii Europejskiej (jest prawdopodobnie największym projektem wdrażanym w latach 2013-2015 w ramach LLP), ma na celu zwiększenie skuteczności edukacji nieformalnej osób dorosłych w zakresie integracji europejskiej realizowanej na szczeblu lokalnym: przez zwykłych obywateli w sytuacjach codziennych, w miejscach pracy i aktywności pozazawodowej.

Chodzi o eliminowanie negatywnych postaw i zachowań wobec różnego rodzaju mniejszości i grup dyskryminowanych, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń oraz promowanie zachowań opartych na wzajemnym rozumieniu, akceptowaniu i poszanowaniu różnic oraz uznaniu prawa do własnej tożsamości prowadzących do współistnienia opartego na wzajemnym szacunku. Realizacja projektu przyczyni się zatem do zmniejszenia istotnych i powszechnych problemów, występujących z różnym natężeniem w całej Europie, we wszystkich grupach wiekowych i we wszystkich obszarach życia, których źródłem jest niska świadomość społeczna, niewiedza i braki w elementarnej edukacji obywatelskiej.

Cele projektu osiągnięte zostaną dzięki dzieleniu się partnerów własnymi doświadczeniami i najlepszymi praktykami, współpracy w kreowaniu nowych rozwiązań i włączaniu ich do własnej praktyki edukacyjnej, a więc mnożeniu korzyści. Służą temu wizyty u partnerów, seminaria, warsztaty i dyskusje oraz wspólne przygotowanie i udział w wydarzeniach edukacyjnych i imprezach integracyjnych, a także współpraca z lokalnymi władzami i mediami.

Przebieg i efekty prac utrwalone i rozpowszechnione zostaną w postaci wystaw fotografii i filmów, bloga, stron www, profilu projektu na portalu Facebook oraz publikacji „Lekcje integracji”, zbierającej najlepsze praktyki, opis metod i form edukacyjnych oraz wskazówki metodyczne i porady praktyczne dla przyszłych użytkowników.

CELE PROJEKTU

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie skuteczności działania organizacji partnerskich w 9 krajach Unii Europejskiej w zakresie edukacji dorosłych na rzecz integracji europejskiej w wymiarze lokalnym: przeciwdziałania uprzedzeniom, przełamywania stereotypów, zwalczania ksenofobii, promowania przyjaznej integracji mniejszości ze środowiskami lokalnymi, funkcjonowania opartego na wzajemnym szacunku, rozumieniu różnic i współdziałaniu.

Zostanie on osiągnięty poprzez realizację sumy celów szczegółowych:

 • Udoskonalenie i wzbogacenie warsztatu i metodyki edukacji dorosłych w zakresie integracji środowisk lokalnych o nowe formy i metody dydaktyczne – poszerzenie i urozmaicenie oferty edukacyjnej 9 organizacji partnerskich;
 • Wzrost wiedzy, zmiana świadomości i postaw dorosłych słuchaczy w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu i współpracy z grupami zagrożonymi marginalizacją;
 • Opracowanie zestawu materiałów dydaktycznych i wskazówek metodycznych dotyczących edukacji dorosłych w zakresie integracji środowisk lokalnych wraz z opisami przykładów dobrych praktyk;
 • Wypracowanie i przetestowanie formuły skutecznej współpracy (w tym zasad i sposobów komunikacji) w zakresie wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy partnerami;
 • Nawiązanie współpracy z władzami i mediami lokalnymi w zakresie wypracowania pozytywnego wizerunku i popularyzacji tematu projektu i źródeł jego finansowania.

DZIAŁANIA

Działania projektowe będą koncentrowały się wokół nieformalnej edukacji osób dorosłych w zakresie integracji europejskiej na szczeblu lokalnym, realizowanej w sytuacjach codziennych przez obywateli. Chodzi o ukształtowanie postaw otwartości na przełamywanie stereotypów, gotowość do zrozumienia inności, przyjazne współistnienie i współdziałanie oparte na wzajemnym szacunku.

Działania realizowane w ramach projektu obejmą między innymi:

 • Spotkania partnerów, seminaria i warsztaty dla wszystkich instytucji zaangażowanych w projekt oraz ich słuchaczy;
 • Wyjazdy do organizacji partnerskich kadry i dorosłych słuchaczy uczestniczących w projekcie;
 • Wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, z wykorzystaniem odpowiednich środków, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych (strony internetowe, e-mail, video-konferencje, Skype, portal społecznościowy, dysk sieciowy);
 • Organizowanie i udział w imprezach i wydarzeniach (konferencje, festyny, festiwale, wycieczki, odczyty, itp.);
 • Wykonanie filmów i fotografii dot. tematyki projektu;
 • Organizowanie wystaw, opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów i dokumentów dotyczących działań prowadzonych w ramach współpracy;
 • Rozpowszechnianie doświadczeń i efektów projektu;
 • Autoewaluację.

PARTNERZY

Projekt wdrażany jest w partnerstwie organizacji pozarządowych z 9 krajów członkowskich Unii Europejskiej:

 1. Stowarzyszenie „Integracja” w Suwałkach – Polska;
 2. Stichting Euro Polonia (Fundacja Euro Polonia) – Holandia;
 3. Polnische Frauen in Wirtschaftund Kultur e.V. (Stowarzyszenie Polki w gospodarce i kulturze) – Niemcy;
 4. Místní skupina Polskéhokulturně-osvětovéhosvazu v Jablunkově (Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie) – Czechy;
 5. Polska Riksförbundet i Sverige (Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji) – Szwecja;
 6. Enosi ton Polonon stin Ellada – Prigkipas Mieszko (Zrzeszenie Polaków w Grecji „Książę Mieszko”) – Grecja;
 7. Biedrība „Rodacy” (Towarzystwo „Rodacy”) – Łotwa;
 8. Viešoji įstaiga Vilniaus trečiojo amžiaus universitetas (Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wilnie) – Litwa;
 9. Florek & Entertainment (Stowarzyszenie Florek & Entertainment) – Francja

 

Projekt został zakończony pod koniec lipca 2015 roku; na blogu można przeczytać całe archiwum Projektu, do czego zachęcamy:

http://www.lekcjeintegracji.blogspot.nl/

 

A także na Facebooku:

https://www.facebook.com/pages/Edukacja-dla-Integracji/301654026623745

 

Poniżej chronologiczne zestawienie aktualności z tamtego okresu:

 

22.07.2014

Dokładnie za tydzień rozpocznie się szósta „mobilność” w ramach projektu EDI. Tym razem zagościmy w Republice Czeskiej, a naszymi gospodarzami będzie Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie na styku Polski, Czech i Słowacji.

Spotkanie zapowiada się wyjątkowo z kilku względów:

 • będzie zrealizowane przy okazji największego dorocznego święta Polaków na Zaolziu pn. „Gorolski Święto”, które samo w sobie jest wyjątkowo malownicze i atrakcyjne;
 • będzie najdłuższe (7 dni) i realizowane na terenie trzech krajów: Czech, Polski i Słowacji (tzw. „trójstyk”);
 • pierwszy raz spotkamy się w górach;
 • w czasie „mobilności” będzie miało miejsce niezwykłe wydarzenie specjalne.

1

***

30.06.2014

Przed pięcioma dniami zakończyliśmy spotkanie partnerów na Łotwie. Spotkanie pod wieloma względami wyjątkowe, bliskie naturze, tradycji, obrzędom.

Gospodarze „mobilności”, Towarzystwo „Rodacy” z Jekabpils, zadbali o przygotowanie programu, który połączył walory edukacyjne przekazywane w formach tradycyjnych z możliwością doświadczenia życia, jakim żyją mniejszości narodowe na Łotwie wraz z kulturą ludową w różnych aspektach, pozwalającą zachować im swą tożsamość. Oprócz konferencji i warsztatów mieliśmy więc bliskie spotkania z: tańcem, śpiewem, rękodziełem, kulinariami. Wzięliśmy udział w tradycyjnych obchodach Ligo – Nocy Świętojańskiej (która na Łotwie jest największym świętem państwowym) i związanych z nimi obrzędach: wiciem i puszczaniem wianków, wypowiadaniem życzeń,  skokami przez ognisko… Naszym wspólnym życzeniem pozostaje: więcej takich spotkań, więcej takich projektów!

21

Dziś ukazał się trzeci już numer kwartalnika projektu pt. „biulEDIn”, przygotowany przez organizację partnerską ze Szwecji. Do pobrania, wraz z poprzednimi, pod adresem: http://1drv.ms/1fFm48i.

EDI doczekał się też swojej piosenki, autorstwa Nuty Niepokornej ze Szwecji. Do posłuchania zapraszamy tu: http://1drv.ms/1iVTvuG.

***

16.06.2014

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że projekt zbliża się do półmetka. Za oknem lato. A za kilka dni rozpocznie się piąta z zaplanowanych dziesięciu „mobilności”.

21 czerwca spotkamy się na Łotwie. Tematem spotkania partnerów będzie integracja mniejszości narodowych realizowana poprzez kultywowanie i dzielenie się elementami tradycji i kultury, w tym kultury ludowej: tańcem, rękodziełem, kulinariami. Mamy nadzieję spotkać się i bliżej poznać nie tylko naszych rodaków – gospodarzy mobilności, ale także mniejszość białoruską i ukraińską i doświadczyć tego wszystkiego. Dodatkową atrakcją będzie termin: Noc Świętojańska, na Łotwie obchodzona jako Ligo.

„Mobilność” odbędzie się w Jekabpils, ale przy okazji odwiedzimy Rygę, która w tym roku nosi zaszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

31

***

14.05.2014

Właśnie zakończyliśmy czwartą „mobilność” w ramach realizacji projektu „Mnożenie przez Dzielenie – Edukacja dla Integracji”. Tym razem miejscem spotkania było szwedzkie Malmö, a gospodarzem – tamtejszy Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji.

Przedstawiciele organizacji partnerskich między innymi wzięli udział w konferencjach: „Być Polakiem w Unii. Utrzymanie i krzewienie polskiej tożsamości narodowej – wymiana doświadczeń z UE“ oraz „Przyszłość szkoły polonijnej” i warsztatów nt. edukacji na rzecz integracji mniejszości etnicznych. Mieliśmy okazję porozmawiać o tym z merem tego wielonarodowościowego miasta, który przyjął nas w reprezentacyjnym Ratuszu. Niezapomnianych wzruszeń dostarczyły występy maluchów z zespołu ludowego Kwiaty Polskie oraz program zaprezentowany przez naszych partnerów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie.

W Malmö miała miejsce pierwsza wystawa fotografii dokumentująca pracę i postępy naszego projektu. Kolejna „mobilność” odbędzie się w czerwcu na Łotwie.

51

***

01.05.2014

Dokładnie za tydzień rozpocznie się kolejna, czwarta „mobilność” (spotkanie Partnerów) w ramach projektu „Mnożenie przez Dzielenie – Edukacja dla Integracji”. Partnerzy spotkają się w Malmö w Szwecji, a gospodarzem wydarzenia będzie Związek Organizacji Polonijnych w Szwecji.

Czeka nas udział w międzynarodowych konferencjach: „Być Polakiem w Unii. Utrzymanie i krzewienie polskiej tożsamości narodowej – wymiana doświadczeń z UE“ oraz „Przyszłość szkoły polonijnej”, imprezy organizowane podczas Dni Polskich, a także warsztaty nt. edukacji na rzecz integracji mniejszości etnicznych. W Malmö odbędzie się też pierwsza wystawa fotografii dokumentująca pracę i postępy naszego projektu.

61

***

17.04.2014

Przedwczoraj zakończyła się trzecia już „mobilność” (spotkanie Partnerów) w ramach naszego projektu. Tym razem przedstawiciele organizacji partnerskich z 8 krajów spotkali się w Grecji. Gospodarzem „mobilności” było tamtejsze Zrzeszenie Polaków w Grecji „Książę Mieszko”.

7

Program pięciodniowego spotkania był bardzo bogaty i pozwolił między innymi:

 • podyskutować nt. sytuacji imigrantów w Grecji w czasach kryzysu;
 • porozmawiać o sposobach i efektach promowania marki „Polska” za granicą;
 • oddać hołd Polakom poległym w Messolongi i porozmawiać o tym z merem miasta;
 • z bliska poobcować z grecką kulturą antyczną (na zdjęciu: EDI na Akropolu);
 • poobcować jak wyżej ze współczesną grecką kulturą ludową i kulinarną.

Następne spotkanie już w maju w szwedzkim Malmö!

***

31.03.2014

Dziś ukazał się drugi numer biulEDInu, kwartalnika wydawanego w ramach naszego projektu. Tym razem przygotowały go wspólnie organizacje partnerskie z Niemiec i Grecji: Polki w Gospodarce i Kulturze oraz Zrzeszenie Polaków w Grecji „Książę Mieszko”.

Na dziewięciu stronach można znaleźć informacje przybliżające działalność tych organizacji, trochę wspomnień z ostatniej mobilności, opis planów na najbliższą przyszłość oraz dawkę humoru; wszystko w charakterystycznym dla EDI’ego lekkostrawnym sosie edukacyjnym.

8

 

BilulEDIn został rozesłany pocztą elektroniczną do odbiorców w 17 krajach Europy; dostępny jest też pod adresem: http://1drv.ms/1fFm48i. Wydawcą następnego numeru, który ukaże się w końcu czerwca, będzie organizacja partnerska ze Szwecji.

 

***

04.03.2014

Wczoraj wieczorem odbyła się kolejna comiesięczna konferencja Partnerów Projektu. Przed nami najbardziej gorące i pracowite półrocze w życiu EDI’ego: od kwietnia do września bieżącego roku zorganizujemy 5 „mobilności”, kolejno w: Grecji, Szwecji, na Łotwie, w Czechach i Francji. Planujemy mnóstwo różnych działań, w tym spotkania w polskich placówkach dyplomatycznych, udział w konferencjach, seminariach i warsztatach, wycieczkach edukacyjnych, spotkaniach z mediami oraz lokalnymi społecznościami i władzami.

Chyba stęskniliśmy się za sobą. Myślimy o EDI’m bezwiednie, przy okazji codziennych czynności. Oto, jakie rogaliki „upiekły się” Magdzie z Czech:

9

***

27.01.2014

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym licznik odwiedzin naszego bloga pt. „Lekcje integracji” przekroczył liczbę trzech tysięcy odsłon! Blog, w którym dzielimy się naszymi refleksjami związanymi z udziałem w projekcie oraz z szeroko pojętymi: edukacją i integracją dostępny jest pod adresem: www.lekcjeintegracji.blogspot.com.

10Statystyki nie kłamią. Okazuje się, że oprócz 9 krajów „projektowych”, mamy stałych czytelników również w: Danii, Kanadzie, Korei Południowej, Rosji, Serbii, Stanach Zjednoczonych i Wenezueli.

Przy okazji warto zauważyć, że za kilka dni EDI skończy… pół roku. To już ¼ wdrażania projektu! Gratulujemy Partnerom, Przyjaciołom i Sympatykom. Jeszcze mnóstwo przed nami!

 

***

03.12.2013

Wczoraj odbyła się trzecia już, comiesięczna konferencja Partnerów projektu. Ponieważ w grudniu nie mamy możliwości osobistego spotkania w pełnym składzie, konferencję przeprowadzono za pośrednictwem komunikatora Skype.

Oprócz omówienia bieżącego stanu realizacji naszego projektu, udało się ustalić dokładne daty prawie wszystkich przyszłorocznych „mobilności”. To znacznie ułatwi nam planowanie i pozwoli z wyprzedzeniem poczynić ustalenia organizacyjne ułatwiające podróżowanie, bieżącą działalność organizacji czy wsparcie partnerów w zakwaterowaniu.

Nasz grafik na 2014 przedstawia się następująco ekscytująco:

 • Grecja: 10 – 15 kwietnia(obchody rocznicy walk o niepodległość z udziałem polskich Filhellenów w Messolongi. Prezentacja tradycji związanych z obchodami Świąt Paschy w ortodoksyjnej Grecji);
 • Szwecja: 08 – 12 maja(konferencja „Być Polakiem w Unii. Utrzymanie i krzewienie polskiej tożsamości narodowej – wymiana doświadczeń z UE“, europejska konferencja na temat oświaty i edukacji polskiej za granicą, tydzień polski w Szwecji);
 • Łotwa: 21 – 25 czerwca(Ligo/noc świętojańska – imprezy kulturalne, prezentacja rękodzieła ludowego i tradycyjnie wyrabianej żywności – sery, piwo, kwas chlebowy, wędliny, chleb);
 • Czechy: 29 lipca – 04 sierpnia(67. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Gorolski Święto”);
 • Francja: 11 – 15 września(międzynarodowa konferencja „Wizerunek Polski za granicą”).

Biuletyn EDI – grudzień 2013

 

***

07.11.2013

111Już za tydzień rozpocznie się druga mobilność (spotkanie Partnerów) w ramach projektu EDI. Główny punkt prawie trzydniowego spotkania to przygotowanie i udział w konferencji „imPuLsy – Polka – Przedsiębiorczyni – Europejka”, która odbędzie się w gościnnych progach Konsulatu Generalnego RP w Kolonii/Niemcy (15.11.2013, godz. 17.00). Podczas konferencji członkinie organizacji partnerskiej, gospodarza mobilności (Stowarzyszenia Polki w Gospodarce i Kulturze), podzielą się doświadczeniami związanymi z drogą, jaką musiały przebyć, by odnieść sukces zawodowy po przybyciu do „nowego” kraju zamieszkania i pracy.

Konferencja będzie przyczynkiem do warsztatów na temat przełamywania stereotypów i walki z uprzedzeniami, w szczególności dotyczącymi imigrantów, kobiet i osób w wieku 50+, organizowanych następnego dnia. Od naszego niemieckiego Partnera spodziewamy się pozyskać cenne doświadczenie w zakresie organizacji imprez o charakterze popularnonaukowym (konferencje, seminaria, panele dyskusyjne) jako skutecznych metod edukacyjnych.

***

17.09.2013

W dniu 15 września uruchomiono blog projektu pt. „Lekcje integracji”, gdzie będziemy opisywać nasze działania i dzielić sięswoimi wrażeniami. Znajdą się tu również lekcje, które wyniesiemy ze współpracy i wymiany doświadczeń. Blog będzie materiałem wyjściowym do publikacji o tym samym tytule, którą pozostawimy potomnym jako jeden z rezultatów projektu. Zapraszamy dowymiany myśli i poglądów pod adresem www.lekcjeintegracji.blogspot.com.

Projekt „Mnożenie przez Dzielenie – Edukacja dla Integracji” (EDI) współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramachProgramu Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme – LLP) – akcja Projekty Partnerskie Grundtviga.

Wdrażany przez organizacje partnerskie z 9 krajów Unii Europejskiej (jest prawdopodobnie największym projektem wdrażanym obecnie w ramach LLP), ma na celu zwiększenie skuteczności edukacji nieformalnej osób dorosłych w zakresie integracji europejskiej realizowanej na szczeblu lokalnym: przez zwykłych obywateli w sytuacjach codziennych, w miejscach pracy i aktywności pozazawodowej.

***

Ustalone zostało miejsce pierwszego spotkania partnerów projektu, które odbędzie się już za dwa tygodnie, w dniach 2 – 6 października 2013. Spotkamy się w Suwalskim Ośrodku Wspierania Aktywności (SOWA) w miejscowości Lipniak pod Suwałkami. Malowniczo położony ośrodek ma doskonałe warunki do wygodnego pobytu i efektywnej pracy.

13

Koordynatorem lokalnym jest Prezes Fundacji EuroPolonia – Zofia Mrugała-Bukna.

 

 

 

pro1Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.