Pomoc dla Polaków  w Holandii

Masz problem zadzwoń lub napisz do nas!
Pomagamy ludziom bez względu na ich pochodzenie, styl życia bądź wartości jakie wyznają.
  • Porady dla rodzin:Rozwody i rozstania doprowadzają rodziny do utraty dzieci,planujesz rozwód zgloś się do nas,by twoje dzieci na tym nie ucierpialy.Nieznajomosć przepisów w Holandii doprowadza do tragedii rodzinnych.
  • Uwaga! obecnie udzielamy porad prawnych tylko telefonicznie w środy od godz. 10:00 do godz.18:00

W przypadku kiedy porozumienie między rodzicami nie jest możliwe lub kiedy jedno z rodziców uniemożliwia drugiemu udział w istotnych dla dziecka decyzjach, taki spór może zostać rozstrzygnięty przez sąd rodzinny.

Pomoc dla Polaków w Holandii nie ogranicza sie tylko do porad prawnych.Polacy często nie wiedzą, jakie mogą mieć roszczenia, czego i od kogo żądać np. w razie wypadku.

  • Porady prawne, prawo rodzinne, zapoznanie z przepisami prawa i zasadami dot. wychowania oraz opieki nad dziećmi w Holandii.

Pomoc dla Polaków w Holandii borykających się z problemami adaptacyjnymi i rozwojowymi, wynikającymi z różnic językowych, kulturowych, prawnych, itp., ze szczególnym uwzględnieniem osób w niekorzystnej sytuacji (np. nowo przybyłych lub dotkniętych wypadkami losowymi), a także osoby wykluczone społecznie.

Działania realizowane są przez personel Fundacji i Wolontariuszy, przy wsparciu osób i instytucji współpracujących, mających długoletnie doświadczenie w tego typu aktywności.

  • Punkt praktycznej pomocy – pomoc w kontaktach z urzędami:szpitalami, sądami kuratorami,gminą, opieką społeczną (Jeugdzorg) itp; Zasiłki,dodatki do minimum socjalnego, dofinansowanie do mieszkania itp.
  • Od 20-03-2020 punkt nieczynny. Dyżur telefoniczny w środy od 10:00 do godz. do 18:00

tel. 0633935525