emigr-300x162Wij helpen mensen, ongeacht hun herkomst, levensstijl of waarden die ze belijden.

Het project is gericht op de migranten in Nederland wonen en met aanpassings- en ontwikkelingsproblemen kampen als gevolg van verschillen in taal, cultuur en wetgeving etc. Met speciale aandacht voor mensen in een ongunstige situatie bijvoorbeeld nieuwkomers of getroffen door ongevallen of anderszins en sociaal buitengesloten.

Het project wordt gerealiseerd door middel van acties die gericht zijn op de vermindering van belemmeringen die niet goed functioneren op de arbeidsmarkt en de samenleving in de weg staan, zoals:

• het bijbrengen van de wetten en regels met betrekking tot het ‘Werken en wonen in Nederland;
• het ontwikkelen van praktische vaardigheden ter bevordering van de uitvoering van persoonlijke en beroepsplannen;
• bemiddeling bij contacten met diverse instellingen (arbeidsbureau’s, gemeenten, Belastingdienst, verzekeringen, etc.).
• juridisch advies en taalondersteuning;
• ondersteuning aan slachtoffers van ongevallen of anderszins benadeelden, hulp bij het verkrijgen van schadevergoeding en/of uitkering;

De werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers en vrijwilligers van de Stichting in samenwerking met andere personen en instellingen die jarenlange ervaring hebben met dit soort activiteiten.

Eenzaamheid van migranten is een complex en veelzijdig fenomeen, waar nog steeds weinig over bekend is. Vooral als het gaat om de kansen en te nemen stappen voor het faciliteren van contacten in de moedertaal. Migranten kunnen wij steun geven zoals het aanleren van (persoonlijke) sociale levensvormen,het zelfstandig aangaan en onderhouden van stabiele relaties en het voldoen aan hun geestelijke behoeften.