fota

O Fundacji

Rys historyczny Fundacja Euro Polonia, powstała w roku 2010, jest organizacją non-profit opierającą się na pracy wolontariuszy. Fundacja powstała w celu niesienia pomocy Polakom poza granicami Polski oraz dzieciom z ubogich rodzin, w szczególności samotnym matkom i rodzinom z chorymi dziećmi. Działalność

kinga

Dzieci-zdążyć z pomocą

Dzieci – Opieka nad dziećmi. Naszym zadaniem jest niesienie pomocy dzieciom. Pomagajmy w rozwoju osobistym dzieci. Ochrona praw dziecka,opieka nad dziećmi. „Polskie dzieci,to nasze dzieci” ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ. Razem jesteśmy w stanie zdążyć z pomocą.   -pomoc w odzyskaniu polskich dzieci, -zapobieganie

emigr

Opieka nad Polonią

Pomagamy ludziom bez względu na ich pochodzenie, styl życia bądź wartości jakie wyznają.  Pomoc dla Polaków w Holandii borykających się z problemami adaptacyjnymi i rozwojowymi, wynikającymi z różnic językowych, kulturowych, prawnych, itp., ze szczególnym uwzględnieniem osób w niekorzystnej sytuacji (np. nowo przybyłych lub

edu

Kultura

Z polską kulturą przez Europę Za najważniejsze efekty uczestnictwa w kulturze, warunkujące społeczny rozwój, uznaje się kształtowanie osobowości człowieka, jego sfery wartości: twórczych uzdolnień, wrażliwości i wyobraźni, a także etyki. Kultura umożliwia identyfikację ze wspólnotą, regionem, narodem, generacją, jest spoiwem więzi społecznych. Kultura buduje

zzDSC_7911

Edukacja

Stosujemy następujące formy edukacji:   Edukacja pozaformalna to wszystkie działania, które mają na celu poszerzanie wiedzy i zdobywanie umiejętności praktycznych, ale nie odbywają się w ramach formalnie ustalonego systemu oświaty. Jest to nauka poza szkołą, uczelnią wyższą, kursem czy szkoleniem.

pcsk1

Centrum Polonijne

Gospodarzem Centrum Polonijnego jest Fundacja Euro Polonia, która powstała w roku 2010, aby skupiać Polonię holenderską wokół idei przełamywania własnych słabości i barier w nowym kraju zamieszkania, wychodzenia poza ograniczenia i pomocy w dojściu do miejsca, w którym będą czuli

Nasi Sponsorzy

Nasi Partnerzy

Organizacje współpracujące