Potrzebujesz pomocy?

Telefon i dane kontaktowe znajdziesz na naszej stronie

Zadzwoń lub napisz do nas!

O Fundacji

Rys historyczny Fundacja Euro Polonia, powstała w roku 2010, jest organizacją non-profit opierającą się na pracy wolontariuszy. Powstała w celu niesienia pomocy Polakom poza granicami Polski, W szczególniści realizujemy dwa ważne projekty:  „Opieka nad Polonią” i „Dzieci” Opieka nad Polonią-pomoc

Dzieci

Dzieci  Naszym zadaniem jest niesienie pomocy dzieciom. Pomagamy w rozwoju osobistym dzieci. Ochrona praw dziecka,opieka nad dziećmi. „Polskie dzieci,to nasze dzieci” ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ. Razem jesteśmy w stanie zdążyć z pomocą. Czym zajmuje się Funfacja: -pomoc w odzyskaniu polskich dzieci, -zapobieganie /uchronienie

Opieka nad Polonią

Opieka nad Polonią Pomagamy ludziom bez względu na ich pochodzenie, styl życia bądź wartości jakie wyznają.  Pomoc dla Polaków w Holandii borykających się z problemami adaptacyjnymi i rozwojowymi, wynikającymi z różnic językowych, kulturowych, prawnych, itp., ze szczególnym uwzględnieniem osób w niekorzystnej sytuacji (np.

Kultura

Z polską kulturą przez Europę Za najważniejsze efekty uczestnictwa w kulturze, warunkujące społeczny rozwój, uznaje się kształtowanie osobowości człowieka, jego sfery wartości: twórczych uzdolnień, wrażliwości i wyobraźni, a także etyki. Kultura umożliwia identyfikację ze wspólnotą, regionem, narodem, generacją, jest spoiwem więzi społecznych. Kultura buduje

Edukacja

Uwaga! W zwiazku z obecna sytuacją w roku 2020  nie prowadzimy żadnych warsztatów aż do odwołania. Stosujemy następujące formy edukacji: Edukacja pozaformalna to wszystkie działania, które mają na celu poszerzanie wiedzy i zdobywanie umiejętności praktycznych, ale nie odbywają się w

Projekty

„Z Polską Kulturą przez Europę” W szerokim stopniu realizujemy cele projektu poprzez kultywowanie polskiej kultury poza granicami naszego kraju. Od roku 2012 występujemy na scenie międzynarodowej. Każdego roku w drugi weekend września Gmina Rijswijk organizuje trzydniowy Festiwal. Już stało się

Informator emigranta - Poradnik polonijny

Praktyczne informacje dla nowoprzybyłych do Holandii

Czytaj porady

Nasi Sponsorzy

Partnerzy