fota

O Fundacji

Rys historyczny Fundacja Euro Polonia, powstała w roku 2010, jest organizacją non-profit opierającą się na pracy wolontariuszy. Fundacja powstała w celu niesienia pomocy Polakom poza granicami Polski oraz dzieciom z ubogich rodzin, w szczególności samotnym matkom i rodzinom z chorymi dziećmi. Działalność

kinga

Dzieci

Naszym zadaniem jest niesienie pomocy dzieciom. Pomagajmy w rozwoju osobistym dzieci, ponieważ „głodne dziecko nie myśli”! Dołączmy do tych, którzy opiekują się sierotami i rodzinami żyjącymi wciąż w ubóstwie. Skupiamy się na bezpośredniej pomocy ubogim rodzinom. Szczególną troską otaczamy matki

emigr

Opieka nad Polonią

Pomagamy ludziom bez względu na ich pochodzenie, styl życia bądź wartości jakie wyznają.  Pomoc dla Polaków w Holandii borykających się z problemami adaptacyjnymi i rozwojowymi, wynikającymi z różnic językowych, kulturowych, prawnych, itp., ze szczególnym uwzględnieniem osób w niekorzystnej sytuacji (np. nowo przybyłych lub

edu

Kultura

Z polską kulturą przez Europę Za najważniejsze efekty uczestnictwa w kulturze, warunkujące społeczny rozwój, uznaje się kształtowanie osobowości człowieka, jego sfery wartości: twórczych uzdolnień, wrażliwości i wyobraźni, a także etyki. Kultura umożliwia identyfikację ze wspólnotą, regionem, narodem, generacją, jest spoiwem więzi społecznych. Kultura buduje

zzDSC_7911

Edukacja

Stosujemy następujące formy edukacji:   Edukacja pozaformalna to wszystkie działania, które mają na celu poszerzanie wiedzy i zdobywanie umiejętności praktycznych, ale nie odbywają się w ramach formalnie ustalonego systemu oświaty. Jest to nauka poza szkołą, uczelnią wyższą, kursem czy szkoleniem.

pcsk1

Centrum Polonijne

Gospodarzem Centrum Polonijnego jest Fundacja Euro Polonia, która powstała w roku 2010, aby skupiać Polonię holenderską wokół idei przełamywania własnych słabości i barier w nowym kraju zamieszkania, wychodzenia poza ograniczenia i pomocy w dojściu do miejsca, w którym będą czuli

Nasi Sponsorzy

Nasi Partnerzy

Organizacje współpracujące