kids1Naszym zadaniem jest niesienie pomocy dzieciom. Pomagajmy w rozwoju osobistym dzieci – głodne dziecko nie myśli !!!

 

Dołączmy do tych, którzy opiekują się sierotami i rodzinami żyjącymi wciąż w ubóstwie. Skupiamy się na bezpośredniej pomocy ubogim rodzinom. Szczególną troską otaczamy matki samotnie wychowujące dzieci, sieroty i dzieci niepełnosprawne. Jedną z form pomocy naszej fundacji jest tak zwana adopcja dziecka na odległość. Polega ona na wsparciu finansowym dziecka,lub rodziny.

W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji o wsparciu dziecka w drodze adopcji na odległość, będziemy informować Państwa, w miarę możliwości, o postępach w nauce dziecka, przysyłać zdjęcia dziecka z uroczystości w szkolnych, będziecie Państwo mieli okazję, za naszym pośrednictwem, poznać bliżej sytuację adoptowanego dziecka. Nie ma określonego czasu adopcji. Zależy to od możliwości danej osoby, należy jednak wziąć pod uwagę umożliwienie dziecku skończenie pewnych etapów edukacji.Jest to dowolna kwota miesięczna, bezpośrednio dla danego dziecka lub uiszczana jej na konto fundacji z dopiskiem w tytule imienia konkretnego dziecka.

Fundacja Euro Polonia–w programie”” Pomagamy Dzieciom” prowadzona jest w ramach wolontariatu. Fundacja jest organizacją non-profit. Wszelkie środki przekazane przez darczyńców celem adopcji na odległość, są bezpośrednio przekazywane zakup przyborów szkolnych, ciepły posiłek w stołówce szkolnej oraz w miarę potrzeb na żywność, a także na ubrania.

Obecnie opiekujemy się 50-cioma dziećmi w Polsce, Domem dziecka,oraz Pogotowiem Rodzinnym.

Nasi podopieczni pochodzą z różnych regionów Polski i Europy.

 Dajmy im mozliwość wyjscia z kręgu biedy i ubóstwa.