Dwudniowe warsztaty 

 Przygotowanie projektów i pisanie wniosków

 7-8 listopada 2015 godz. 9:00 – 17:00

Szczegółowe informacje w pliku — >Warsztaty nt. Pisania wniosków EU-DE

Dla kogo?

Warsztaty przeznaczone są dla osób kierujących i pracowników/członków organizacji prowadzonych

przez Polaków: stowarzyszeo, fundacji, szkół, towarzystw, klubów, itp.

Cel warsztatów

Celem warsztatów jest wzmocnienie potencjału merytorycznego organizacji polonijnych

poprzez uzyskanie przez nie możliwości samodzielnego pozyskiwania środków na finansowanie

działalności statutowej, co znacznie podniesie skutecznośd i zakres prowadzonych działao na rzecz

wsparcia Polaków oraz promocji Polski w Holandii, Belgii, Luksemburgu, Niemczech.

Forma

Szkolenie będzie miało ma charakter praktyczny, prowadzone będzie w formie warsztatów przy

aktywnym udziale uczestników i wykorzystaniu oryginalnych materiałów. Najwyżej 40% zajęd zajmą

wykład i prezentacje; co najmniej 60% to dwiczenia indywidualne i grupowe, studia przypadków

i dyskusje nad przykładami z praktyki.

Cena warsztatów: €120,- od osoby za dwa dni szkolenia (€60,- za dzieo)

 W cenie:

  • kawa/herbata
  • lunch x 2
  •  komplet materiałów szkoleniowych
  •  certyfikat imienny

Adres warsztatów:

Tel.: 0201 / 946 773 70

Teilungsweg 30

45329 Essen /DE

Zapisy i zgłoszenia prosimy kierowad pod n/p kontakt:

Duitsland

tel.+49201331425 Dorota Lesiow

Nederland

tel.: +3133935525 /+310633619459 Zofia Bukna

e-mail: info@europolonia.nl

Maksymalna liczebnośd grupy: 25 osób. Decyduje kolejnośd zgłoszeo.

Uwaga! Opłata gotówką w dniu szkolenia przed rozpoczęciem warsztatów lub przelewem na 7 dni przed szkoleniem.

Prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika w celu przygotowania certyfikatu imiennego.

Listę zgłoszeo zamykamy na cztery dni przed datą warsztatów lub po wyczerpaniu liczby miejsc.

Dane kontaktowe organizatora warsztatów:

Stichting Euro Polonia Lorentzplein 43a, 1171 BB Badhoevedorp, Nederland

Bank nr. NL71ABNA052 89 49 594 SWIFT Code-ABNANL2A

KvK 50388126 RSIN 822712441 SBI code: 889931-Sociaal-cultureel werk

e-mail: info@europolonia.nl Tel.+31633619459 www.europolonia.nl